Witamy w systemie zgłaszania reklamacji firmy P.W Batna (www.anteny24.pl)
Proszę wpisać kod produktu (SN lub MAC) w celu sprawdzenia okresu gwarancyjnego, zgłoszenia reklamacji lub sprawdzenia jej statusu.
Prosimy wysłać urządzenia w jak najszybszym terminie. Jeżeli urządzenia nie dotrą do firmy BATNA w terminie 30 dni to zostanie ono anulowane w systemie RMA.

Please fill device's serial number (SN or MAC) to check end of warranty, make RMA request or see it status.
UBNT devices MAC, MikroTik - SN.
Please send the device as soon as possible. If BATNA company will not receive the device within 30 days, request will be canceled in the RMA system.